SR EN ISO/CEI 17025:2005

Ce este SR EN ISO/CEI 17025:2005?

SR ISO/IEC 17025:2005 specifica cerintele generale pentru competenta de a efectua teste si/sau etalonari, inclusiv prelevarea de probe. Se refera la testarea si calibrarea efectuate utilizand metode standard, metode non-standard si metode de laborator. Este aplicabil tuturor organizatiilor care efectueaza incercari si/sau etalonari. SR ISO/IEC 17025:2005 este aplicabil tuturor laboratoarelor indiferent de numarul de personal sau de amploarea domeniului de aplicare a activitatilor de testare si/sau calibrare. Cand un laborator nu efectueaza una sau mai multe dintre activitatile reglementate de SR ISO/IEC 17025:2005, cum ar fi prelevarea de probe si proiectarea / dezvoltarea de noi metode, nu se aplica cerintele acestor clauze. SR ISO/IEC 17025:2005 este folosit de laboratoarele in dezvoltarea sistemului de management al calitatii, operatiunile administrative si tehnice. 

 

Necesitatea implementarii SR ISO/CEI 17025:2005

1. Capabilitatea societatii care detine un astfel de laborator de a verifica oricand calitatea produselor, avand certitudinea obtinerii unor rezultate valide;

2. Imagine imbunatatita in ceea ce priveste calitatea produselor supuse incercarilor; 

3. Posibilitatea verificarii permanente a incadrarii produselor in limitele calitative impuse de legislatia aplicabila;

4. Depistarea la timp a produselor neconforme evitand pierderile suplimentare;

5. Eliberarea unor documente de calitate care sa garanteze conformitatea produselor livrate, conformitate atestata de rezultate valide