Consultanta sisteme de management

Etapele procesului de consultanta:

 

Etapa de initiere

Transmiterea datelor despre companie. Pe baza acestor date initiale, consultantii de specialitate vor face evaluarea preliminara, necesara la negocierea contractului de consultanta.

 

Initiere proces

Discutii preliminare cu reprezentantii organizatiei beneficiare, negocierea si semnarea contractului de consultanta, desemnarea echipei de lucru.

 

Analiza de diagnoza initiala

Obiectivele urmarite in timpul analizei de diagnoza sunt:

1. Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta;

2. Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui bazele viitorului sistem al calitatii;

3. Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta;

4. Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare;

5. Resursele umane si materiale existente;

6. Sistemele de inregistrari si evidenta existente;

7. Proiectarea sistemului.

Proiectarea sistemului de management se efectueaza pe baza Raportului de Evaluare elaborat in urma auditului. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de management, definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

 

Instruirea echipei manageriale

Pentru a asigura succesul actiunilor viitoare o foarte mare importanta o are constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management (low & midle management) al clientului. 

 

Elaborararea documentatiei Sistemului de Management

1. Manualul Sistemului de Management (Manualul Calitatii-Mediului-Sanatatii si Securitatii ocupationale)

2. Procedurile Sistemului de Management

3. Instructiuni de lucru/descriere de procese

4. Alte documente ale Sistemului de Management

 

Implementarea Sistemului de Management proiectat

Etapa de implementare de catre client, sub indrumarea consultantului, a sistemului definit de documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:

1. Instruiri interne cu intregul personal al organizatiei, de la toate nivelele de conducere si de executie;

2. Efectuarea de audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;

3. Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

 

Auditare finala - audit de pre-certificare

Aceasta etapa presupune efectuarea de catre consultant a unui audit al Sistemului de Management cu scopul obtinerii informatiilor de conformitate cu sistemul documentat. Acest audit se va finaliza cu un numar de Rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale. In acelasi timp consultantul poate recomanda mai multe organisme de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata procesului de certificare.

 

Certificare

Solicitarea ofertelor de la organismul de certificare, asistenta la negocierea si semnarea contractului de certificare.